Activiteiten

De voornaamste activiteiten van Hardo situeren zich rond twee dienstverleningen:

  • Ten eerste de sleufwerken en nutsleidingen. Dit houdt onder meer het volgende in: het graven van sleuven op de gewenste diepte, het plaatsen van leidingen voor nutsvoorzieningen als water, gas, elektriciteit (hoogspanning, middenspanning, laagspanning, openbare verlichting), internet en televisie, en het opnieuw in oorspronkelijke staat herstellen van de ondergrond.
  • De tweede activiteit bestaat uit huisaansluitingen. Particulieren die een aansluiting willen op het gas - of elektriciteitsnetwerk of op de televisiekabel, dienen hiervoor een aanvraag in bij hun intercommunale, waarna HARDO wordt ingeschakeld om de aansluiting voor te bereiden. HARDO staat daarbij in voor het graven van de aansluitput en nadat de nutsmaatschappijen de aansluiting hebben gemaakt zorgt HARDO ervoor dat de aansluitput op een snelle en correcte manier wordt gedicht.

De voornaamste klanten van HARDO zijn EANDIS, Tractebel, Electrabel, TMVW, TELENET, Belgacom,…

De firma HARDO is als aannemer erkend voor het uitvoeren van volgende werken:

  • Erkenning: 1C5 1D 1D1 1G 1G1 1G2 1G3 1G4 3C 3C1 5C2 5C6 5C7
  • Registratie: (categorie(ën)) 02 03 04 05 06 08 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 28

Klik hier om enkele foto's te bekijken van Hardo's activiteiten.